Alt-коди

Alt

Alt-коди - це символи, які виводяться при натисканні комбінації клавіш на клавіатурі Alt + X, де X це набір цифр (певного числа) на NumPad. NumPad — блок чисел на клавіатурі як правило розташованих праворуч. Щоб ввести Alt-код потрібно натиснути клавішу Alt і не відпускаючи ввести чило наприклад 0174

На деяких ноутбуках немає правої клавіатури. Додаткові цифри в такому випадку знаходяться на певних буквених клавішах. Ця клавіатура включається клавішею Fn (або Fn разом з NumLock).

Таблиця Alt-кодів допоможе вам знайти потрібний символ.

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21 §
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32   33 !
34 " 35 # 36 $
37 % 38 & 39 '
40 ( 41 ) 42 *
43 + 44 , 45 -
46 . 47 / 48 0
49 1 50 2 51 3
52 4 53 5 54 6
55 7 56 8 57 9
58 : 59 ; 60 <
61 = 62 > 63 ?
64 @ 65 A 66 B
67 C 68 D 69 E
70 F 71 G 72 H
73 I 74 J 75 K
76 L 77 M 78 N
79 O 80 P 81 Q
82 R 83 S 84 T
85 U 86 V 87 W
88 X 89 Y 90 Z
91 [ 92 \ 93 ]
94 ^ 95 _ 96 `
97 a 98 b 99 c
100 d 101 e 102 f
103 g 104 h 105 i
106 j 107 k 108 l
109 m 110 n 111 o
112 p 113 q 114 r
115 s 116 t 117 u
118 v 119 w 120 x
121 y 122 z 123 {
124 | 125 } 126 ~
127 128 А 129 Б
130 В 131 Г 132 Д
133 Е 134 Ж 135 З
136 И 137 Й 138 К
139 Л 140 М 141 Н
142 О 143 П 144 Р
145 С 146 Т 147 У
148 Ф 149 Х 150 Ц
151 Ч 152 Ш 153 Щ
154 Ъ 155 Ы 156 Ь
157 Э 158 Ю 159 Я
160 а 161 б 162 в
163 г 164 д 165 е
166 ж 167 з 168 и
169 й 170 к 171 л
172 м 173 н 174 о
175 п 176 177
178 179 180
181 182 183
184 185 186
187 188 189
190 191 192
193 194 195
196 197 198
199 200 201
202 203 204
205 206 207
208 209 210
211 212 213
214 215 216 §
217 218 219
220 221 222
223 224 р 225 с
226 т 227 у 228 ф
229 х 230 ц 231 ч
232 ш 233 щ 234 ъ
235 ы 236 ь 237 э
238 ю 239 я 240 Ё
241 ё 242 Є 243 є
244 Ї 245 ї 246 Ў
247 ў 248 ° 249
250 · 251 252
253 ¤ 254 255  

В наступній таблиці зібрані Alt-коди для різних розкладок клавіатури
en — англійська uk — українська ru — російська

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
en ukru en ukru en ukru
0127   0128 Ђ 0129  Ѓ
0130 0131 ƒ ѓ 0132
0133 0134 0135
0136 ˆ 0137 0138 Š Љ
0139 0140 Œ Њ 0141  Ќ
0142 Ž Ћ 0143  Џ 0144  ђ
0145 0146 0147
0148 0149 0150
0151 0152 ˜ ˜˜ 0153
0154 š љ 0155 0156 œ њ
0157  ќ 0158 ž ћ 0159 Ÿ џ
0160     0161 ¡ Ў 0162 ¢ ў
0163 £ Ј 0164 ¤ ¤ 0165 ¥ Ґ
0166 ¦ ¦ 0167 § § 0168 ¨ Ё
0169 © © 0170 ª Є 0171 « «
0172 ¬ ¬ 0173 ­­­ ­­­ 0174 ® ®
0175 ¯ Ї 0176 ° ° 0177 ± ±
0178 ² І 0179 ³ і 0180 ´ ґ
0181 µ µ 0182 0183 · ·
0184 ¸ ё 0185 ¹ 0186 º є
0187 » » 0188 ¼ ј 0189 ½ Ѕ
0190 ¾ ѕ 0191 ¿ ї 0192 À А
0193 Á Б 0194 Â В 0195 Ã Г
0196 Ä Д 0197 Å Е 0198 Æ Ж
0199 Ç З 0200 È И 0201 É Й
0202 Ê К 0203 Ë Л 2040 Ì М
0205 Í Н 0206 Î О 0207 Ï П
0208 Ð Р 0209 Ñ С 0210 Ò Т
0211 Ó У 0212 Ô Ф 0213 Õ Х
0214 Ö Ц 0215 × Ч 0216 Ø Ш
0217 Ù Щ 0218 Ú Ъ 0219 Û Ы
0220 Ü Ь 0221 Ý Э 0222 Þ Ю
0223 ß Я 0224 à а 0225 á б
0226 â в 0227 ã г 0228 ä д
0229 å е 0230 æ ж 0231 ç з
0232 è и 0233 é й 0234 ê к
0235 ë л 0236 ì м 0237 í н
0238 î о 0239 ï п 0240 ð р
0241 ñ с 0242 ò т 0243 ó у
0244 ô ф 0245 õ х 0246 ö ц
0247 ÷ ч 0248 ø ш 0249 ù щ
0250 ú ъ 0251 û ы 0252 ü ь
0253 ý э 0254 þ ю 0255 ÿ я
Опубліковано: 05.02.2019